Ds Guus Oudheusden (1945 – 2015)

tvb2

In 1991 kwam ds Guus Oudheusden uit Culemborg, waar hij o.m. ziekenhuispredikant was en ooit ook voorzitter van de schaakvereniging, naar Dordrecht waar hij benoemd was in de Ontmoetingskerk in de wijk Sterrenburg. Hij heeft aan de wieg gestaan van het samengaan van de Morgensternkerk en de Ontmoetingskerk. Hiervoor werd de Ontmoetingskerk verbouwd. Bij het feestelijk in gebruik nemen van de kerk leverde Guus Oudheusden een muzikale bijdrage. Hij heeft ook een lezing gegeven over zijn fietstocht naar het pelgrimsoord Santiago.

In 2010 ging Guus Oudheusden met emeritaat en hij besloot het schaken weer op te pakken. Hij werd lid van de succesvolle overdag schaakclub De Klockelaer in Dordrecht.

tvb1

Het overlijden van Guus Oudheusden kwam voor ons niet onverwacht– hij was lange tijd ernstig ziek – maar het overrompelde de Klockelaerschakers wel.

Hij liet een gat achter te midden van de Klockelaerschakers. Guus was iemand, daar kon je niet omheen. Altijd opgewekt, vol humor en een ruime blik op de betrekkelijkheid der dingen.

De laatste vijf jaar hebben we samen heel wat afgeschaakt. Daar genoten we allebei van. Maar we hebben ook heel wat afgepraat. Dat kan in de Klockelaer, schaken en praten. In die gesprekken zat heel wat humor. Maar ook persoonlijke zaken kwamen aan de orde, de laatste tijd over zijn ziekte, over leven en dood, en hoe je daar mee omgaat.

Ik voel zijn dood als een groot persoonlijk verlies.

Wij Klockelaerschakers zullen hem missen als een sterk en geducht tegenstander die iedereen met open vizier tegemoet trad, maar bovenal als een levend mens met oog voor de ander.

Tom van Bokhoven

tekst en foto’s