“Spanningsloos” toernooi op 4 april

Jeugdtoernooi
De jaarlijkse Schaken Tegen Kanker toernooien waren dit jaar gepland op woensdag 4 april.
Echter door een grote stroomstoring in Gebouw Delftse Poort moest het pand rond het middaguur ontruimd worden. De garage was niet meer beschikbaar en iedereen met een auto moest uitwijken naar een andere (betaalde) garage in het centrum.

In allerijl werd er door een aantal teamleden naar een vervangende locatie gezocht voor het jeugdtoernooi. Deze werd door bereidwillige en belangeloze medewerking gevonden in de Weenazaal van Bar Brasserie Engels.

In de consternatie zijn een 4 tal kinderen niet opgevangen om de nieuwe locatie door te geven, maar totaal deden toch nog 28 kinderen mee aan het door André van der Graaf en Angelique Osinga in goede banen geleide toernooi. ( Jammer was dat een agent een boete meende te moeten uitschrijven omdat de auto met spelmateriaal nauwelijks vijf minuten voor de brasserie stond om uit te laden. Dat mocht niet van meneer agent. Hopelijk kan dit nog in der minne worden geschikt.)

De prijzen en de sleutelhangers voor alle kinderen werden gesponsord door Het SchaaKKasteeL alsmede de spellen die tegen aantrekkelijke prijzen konden worden verkocht. De volledige opbrengst hiervan kwam ten goede aan de Roparun 2018. Ook maakte men gebruik van de gelegenheid om te doneren.

Al met al is het toch nog een zeer geslaagd toernooi geworden. Mooi te zien dat kinderen ook aan zo’n bijzonder toernooi willen meedoen en dat hun (groot)ouders en begeleiders ook veel waardering hadden voor dit nobele initiatief.

De eindstand staat hieronder.

Snelschaaktoernooi Senioren
Het avondtoernooi kon helaas niet worden afgewerkt in Brasserie Engels en moest derhalve te elfder ure worden afgelast.
Er is gelukkig nog een mogelijkheid gevonden om het toernooi alsnog te laten plaatsvinden en wel op 9 mei. De organisatie laat zich graag verrassen door een hoog aantal deelnemers. Immers alle inspanningen zijn gericht op fondsenwerving voor het goede doel.

Deze avond zal alleen dan doorgaan als er minimaal 40 deelnemers zijn. Via het reguliere formulier kan men zich wederom aanmelden. En neem vooral zoveel mogelijk clubleden of familieleden mee.

Voor inschrijven voor het snelschaaktoernooi klik hier

Ronald Möhrke
Roparunteam 21 NN Pensioen