Introductie

De krab in het logo

In boeken over de geschiedenis van geneeskunde wordt uiteengezet dat de term kanker is afgeleid van het diertje de krab. De Griekse arts Hippocrates (400 v Chr.)  vond dat een kankergezwel sterk leek  op een krab. Hij noemde het kankergezwel daarom carcinos dat  krab betekende.  Later werd dit in het Latijn vertaald als cancer. 

Roparun 2024

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren. Naast de Roparun worden jaarlijks veel nevenactiviteiten georganiseerd. Zowel met de Roparun als de nevenactiviteiten wordt geld opgehaald dat door het bestuur van Stichting Roparun toegekend wordt aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun:

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”

Je kunt hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren. Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. De ontwikkeling van ‘palliatieve boxen’, een hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die graag in de eigen thuisomgeving willen verblijven.

De Roparun van 2024 is al weer de  33ste editie. Door corona moest in 2021 en moet ook in 2022 de Roparun beperkt blijven tot lopen in Nederland.

Sinds de Roparun in 1992 voor het eerst georganiseerd werd, is er al bijna 95 miljoen euro door de teams opgehaald. De editie van 2023 bracht een bedrag van 3,8 miljoen euro op.

De Roparun 2024 is van 18 t/m 22 mei 2023.

Introductie Schaken tegen Kanker

In april 2015 werd voor de eerste keer met succes het “Snelschaaktoernooi t.b.v. de Roparun” georganiseerd door een Roparun Team, de Rotterdamse Schaakbond en de stichting Het SchaaKKasteeL.

Ter ondersteuning van alle activiteiten is door Het SchaaKKasteeL deze website gemaakt om te zorgen dat alle informatie over het evenement centraal te vinden is. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan schakersportretten. Schakers die ons ontvallen zijn als gevolg van deze vreselijke ziekte of schakers die nog in gevecht zijn met deze ziekte. Tijdens het evenement willen we aan hen denken en herinneringen ophalen.